Kontakt

Fotograf Tomas Mon­telius
Långvinkels­gatan 43
265 71 Kvidinge
Tel. 0435–252 83, 0768–20 64 70
E‑mail: tomas@montelius.net

Besök efter överen­skom­melse

1 Response

  1. Hej!
    Jag var och tit­tade på din utställ­ning på Åstorps bib­liotek. Myck­et fina!
    Tack för fina vyko­rt!

    Med vän­li­ga häl­sningar
    Anne Pol­stier­na

Leave a Reply