Aktuellt

Nu laddar vi för Konstrundan i NV-Skåne
2–11 april
Tyvärr blir det ingen samlingsutställning i år
p g a Covid-19 men 83 konstnärer öppnar sina
egna utställningar.
Se mer info på www.konstrundan.se