Aktuellt


Kom­mande utställ­ningar:
Alves­ta Allmän­na Kon­st­fören­ing
5 — 13 feb­ru­ari 2022 (avs­lu­tad)
Tyringe Kon­st­fören­ing
Mars 2022 (pågående)

Före­drag med bild­vis­ning i
Kvidinge Hem­bygdshall

17 mars 2022
(se annons nedan)
Kon­strun­dan i Nord­väs­tra Skåne
15 — 24 april 2022
se vidare info på http://www.konstrundan.se

Örkelljun­ga kon­sthall
Titel och utställ­nin­gens längd upp­dat­eras senare
3 sep­tem­ber 2022
Utmärkelser
1:a pris i inter­na­tionell fototävling,
Fran­cav­il­la, Sicilien. Dec 2021