Aktuellt

Kommande utställningar:

Alves­ta Allmän­na Kon­st­fören­ing
5 — 13 feb­ru­ari 2022

Tyringe Kon­st­fören­ing
Mars 2022

Kon­strun­dan i Nord­väs­tra Skåne
15 — 24 april 2022
se vidare info på http://www.konstrundan.se

Örkelljun­ga kon­sthall
Titel och utställ­nin­gens längd upp­dat­eras senare
3 sep­tem­ber 2022