Aktuellt

KKV:s Jubileum­sut­ställ­ning
Tomarps kungs­gård
t.o.m. 21 okto­ber 2018
Därefter fly­t­tar utställ­nin­gen till
Kro­no­häk­tet i Ängel­holm under
Kul­turveckan


Kon­strun­dan 2019
Gal­leri R+R, Spri­fab­riken
Ödåkra

Klip­pans kon­sthall
20 juli — 25 augusti 2019