Aktuellt

KKV Som­marut­ställ­ning
Stor­gatan 56, Ängel­holm
10–22 augusti
Öppet: månda­gar — freda­gar 11 — 18 samt lörda­gar 11–15
Hanne Jön­son, Wicky Lund­gren, Mon­i­ca And­off, Hei­di Zen­tio,
Nina Johans­son, Azi­ta Sas­san­ian, Eva Carl­stein
och Tomas Mon­telius