Tomas Montelius, en presentation

Fotograf Tomas Mon­telius – Hels­ing­bor­gare som sedan mer än 20 år bott och verkat i Kvidinge.
Press- och reportage­fo­tograf, utbil­dad på DN/Expressen, Sten­bergs Bilder, Malmö.
Anställd under en 20-årsperiod vid Hels­ing­borgs Dag­blad. Par­al­lellt med arbetet på HD, teater­fo­tograf under 17 år vid Hels­ing­borgs Stad­steater.
Från 1980 egen före­ta­gare till­sam­mans med hus­trun jour­nal­is­ten Ann Christine.
Pro­du­cent och för­läg­gare av Före­tags­magazinet Våg­brytaren samt VD och kreativ chef för För­lags AB Busi­ness Observer.
Medio 1990-talet utveck­lades tekniker för fotokonst som alltjämt är en stor del i verk­samheten. Utställ­ningsans­varig i Sven­ska Kon­st­närs­för­bun­det Syd under några år 1999–2000.
2007 star­tades nät­magazinet www.bmz.se, som beskriver kul­tur och näringsliv i regio­nen. Valdes 2014 till ord­förande i Nord­väs­tra Skå­nes Kon­st­närs­fören­ing – NVSK, Kon­strun­dan NV-Skåne.


Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /var/www/montelius.biz/public_html/wp-content/themes/portfolio-press/comments.php on line 1

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /var/www/montelius.biz/public_html/wp-content/themes/portfolio-press/comments.php on line 1

Warning: assert() [function.assert]: Assertion failed in /var/www/montelius.biz/public_html/wp-content/themes/portfolio-press/comments.php on line 1

1 Response

  1. Great post. I was check­ing con­stantly this blog and I’m impressed!

    Extremely help­ful infor­ma­tion par­tic­u­larly the last part 🙂 I care for such info much.

    I was seek­ing this par­tic­u­lar info for a very long time.
    Thank you and best of luck.

Leave a Reply